Μίκης Θεοδωράκης, τα ασπρόμαυρα χρόνια

Μια εμβληματική προσωπικότητα, ένας μουσικός παγκόσμιας ακτινοβολίας, ένας ακάματος αγωνιστής της δημοκρατίας. Ο Μίκης Θεοδωράκης έζησε πολλές ζωές και είναι αδύνατο να περιγραφούν με λόγια ή ακόμα και με εικόνες –μερικές από όσες ακολουθούν κάνουν μια προσπάθεια