1394
| Shutterstock / CreativeProtagon

Νέο ΕΣΠΑ: Ζεστό χρήμα 26,2 δισ. σε επιχειρήσεις, νέους και επαγγελματίες 

Ζώης Τσώλης Ζώης Τσώλης 6 Οκτωβρίου 2022, 09:31
|Shutterstock / CreativeProtagon

Νέο ΕΣΠΑ: Ζεστό χρήμα 26,2 δισ. σε επιχειρήσεις, νέους και επαγγελματίες 

Ζώης Τσώλης Ζώης Τσώλης 6 Οκτωβρίου 2022, 09:31

Το δεύτερο όπλο στη μάχη για να συνεχιστεί η ανάπτυξη της 0ικονομίας το 2023 και τα επόμενα χρόνια μέσα στις αντίξοες συνθήκες της ενεργειακής κρίσης και της απειλής της ύφεσης στην Ευρώπη ρίχνει η κυβέρνηση.

Πρόκειται για το νέο ΕΣΠΑ μέσω των προγραμμάτων του οποίου, από το τέλος του χρόνου μέχρι και το τέλος του 2027, θα επιδοτηθούν με 26,2 δισ. ευρώ επιχειρήσεις, νέοι επιστήμονες και επαγγελματίες για να εκσυγχρονίσουν τη δραστηριότητα τους, ή να ξεκινήσουν μια νέα καινοτόμο δραστηριότητα.

Τα προγράμματα αυτά, που απευθύνονται σε όλους (ανεξαρτήτως μεγέθους) θα επιδοτήσουν με ζεστό χρήμα επενδύσεις και χιλιάδες θέσεις εργασίας και θα τρέξουν παράλληλα με τις επενδύσεις του  Ταμείου Ανάκαμψης που αποτελεί το πρώτο όπλο που ενεργοποίησε η κυβέρνηση για την ανάπτυξη της οικονομίας μετά την έξοδο από το πανδημικό σοκ.

Το μεγάλο αυτό όπλο όμως, όπως αποδεικνύεται από τους πρώτους μήνες εφαρμογής του, απευθύνεται σε «μεγάλους παίκτες» της οικονομίας που έχουν ήδη ανοικτές γραμμές στις τράπεζες.

Οπως εξηγεί μιλώντας στο Protagon ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, «το Εταιρικό Σύμφωνο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, όπως πλέον ονομάζεται το νέο ΕΣΠΑ είναι  ένα επενδυτικό πρόγραμμα μαμούθ το οποίο μπορεί να κινητοποιήσει όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως  μεγέθους αλλά και νέους επιστήμονες και επαγγελματίες που θα δραστηριοποιηθούν στη νέα οικονομία, στον ψηφιακό κόσμο, αλλά και τομείς που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και μετάβαση της οικονομίας στην πράσινη εποχή».

Οπως σημειώνει, «βασική μας προτεραιότητα σημαντικό μερίδιο των πόρων του ΕΣΠΑ, της τάξης των 4,2 δις ευρώ να δοθούν στο Πρόγραμμα για το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Κοινωνική Συνοχή και 3.88 δισ. ευρώ για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της οικονομίας». 

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης | ΙΝΤΙΜΕ NEWS/ ΤΖΑΜΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Το νέο Πρόγραμμα για το ανθρώπινο δυναμικό δίνει έμφαση σε δράσεις ειδικά για τους νέους έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, με προϋπολογισμό της τάξης του 1 δισ. ευρώ. 

Επίσης περιλαμβάνει καινοτομίες που αποσκοπούν σε απλουστεύσεις, επιτάχυνση της υλοποίησης και έγκαιρο προγραμματισμό. Οι προσκλήσεις θα γίνουν με ευρεία ενημέρωση των πολιτών και ωφελουμένων, θα είναι λιγότερες σε αριθμό και μεγαλύτερες σε προϋπολογισμό (ανοικτές προσκλήσεις). Τέλος, για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα ανάπτυξης χρηματοοικονομικού εργαλείου μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στα πεδία της κοινωνικής καινοτομίας, της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

3,88 δισ. για την ανταγωνιστικότητα

Το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» με προϋπολογισμό 3,88 δισ. ευρώ, αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ-Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπήρξε το πρώτο πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη που εγκρίθηκε για την περίοδο 2021-2027.

Η στρατηγική του Προγράμματος εστιάζει στον καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για την επίτευξη του στόχου προγραμματίζεται η υλοποίηση δράσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, τις παραγωγικές επενδύσεις στην καινοτομία, τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, την περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα, την κυκλική οικονομία, την στήριξη στο ανθρώπινο κεφάλαιο της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης και γενικότερα για την ενίσχυση/επέκταση της παραγωγικής λειτουργίας των ΜμΕ. 

Για το σκοπό αυτό διατίθενται πόροι ύψους 1,4 δισ. ευρώ. Σε μεγάλο μέρος του προγράμματος οι τομείς επένδυσης θα εξειδικεύονται με βάση το μοντέλο της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, που συνδέει την έρευνα-καινοτομία με την επιχειρηματικότητα, σε οκτώ τομείς, όπου η χώρα διαθέτει ή μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι την προγραμματική Περίοδο 2014-20, η Ειδική Γραμματεία μέσω του ΕΠΑΝΕΚ 2014-20, υλοποίησε σημαντικά προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 , με έως σήμερα 516.637 εγκεκριμένες αιτήσεις επιχειρήσεων, ύψους 4,53 δισ. ευρώ. 

882 εκατ. ευρώ για την καινοτομία

Παράλληλα, διατίθενται ικανοί πόροι για την έρευνα και καινοτομία (882 εκατ. ευρώ) για δράσεις όπως η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της τεχνολογίας, η διασύνδεση των επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα και συνεργατικούς μηχανισμούς, οι ερευνητικές υποδομές και η στήριξη των διεθνών συνεργασιών.

Εκτός αυτών των ενισχύσεων, με 920,8 εκ. ευρώ στηρίζεται και η πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση με αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων (πχ δάνεια/εγγυήσεις με ευνοϊκούς όρους κλπ.) για ίδρυση καινοτόμων – νεοφυών δυναμικών επιχειρήσεων, ανάπτυξη υφιστάμενων ΜμΕ μέσω επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, την προσαρμογή στην Βιομηχανία 4.0 και στον «πράσινο μετασχηματισμό».

Το νέο «πράσινο ταμείο»

Μεταξύ των εμβληματικών δράσεων είναι το πρόγραμμα Ερευνώ-Δημιουργώ–Καινοτομώ, το Equifund και ένα νέο Πράσινο Ταμείο (εγγυοδοτικό ταμείο) για την πράσινη μετάβαση των ΜμΕ. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα διαπιστώσουν ότι θα υπάρξει περαιτέρω δραστική απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων (σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του Νόμου 4914/2022), με μείωση δικαιολογητικών για υποβολή πρότασης και πιστοποίηση δαπανών, γνωστοποιημένο χρονοδιάγραμμα έκδοσης προσκλήσεων στους δικαιούχους, σύντμηση του χρόνου αξιολόγησης, αναμόρφωση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και έκδοση ενιαίων προσκλήσεων.

Η νέα γενιά των μεγάλων έργων

Ο κ. Τσακίρης σημειώνει ακόμη ότι «το νέο ΕΣΠΑ συνοδεύεται από λίγες αλλά μεγάλες αλλαγές στον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική, σε σχέση με το παρελθόν.

Η πλέον σημαντική, σε συμβολικό αλλά και ουσιαστικό-διαχειριστικό επίπεδο, αλλαγή του νέου ΕΣΠΑ, είναι το σπάσιμο σε δύο ξεχωριστά Επιχειρησιακά Προγράμματα των Εργων Υποδομής (Μεταφορές) και των Εργων Περιβάλλοντος (Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή). Και αυτό γιατί το σχήμα κοινού επιχειρησιακών προγραμμάτων για δύο εξαιρετικά διαφορετικά και αλληλοσυγκρουόμενα πολλές φορές αντικείμενα (δημόσια έργα – περιβάλλον) δεν λειτουργούσε πάντα με θεμιτό τρόπο.

Το πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» , με προϋπολογισμό 3,6 δισ. ευρώ, σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την προώθηση μιας πιο πράσινης Ευρώπης θέτοντας ως στρατηγικούς στόχους: 

♦ Την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης σε καθαρές μορφές και χρήση ΑΠΕ για ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Την αστική αναζωογόνηση με έμφαση στο δομημένο και φυσικό αστικό περιβάλλον

Τη βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα-μικροκινητικότητα

Την ικανοποίηση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων και υδάτων, ενσωματώνοντας τις παραμέτρους της κυκλικής οικονομίας, στ) τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων.

Το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει με πόρους του σε ποσοστό 85,2% μέσω δράσεων ΕΤΠΑ και 19,4% μέσω δράσεων ΤΣ στην επίτευξη των στόχων της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ενώ σε ποσοστό 18% μέσω δράσεων ΕΤΠΑ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων διατήρησης και προστασίας της βιοποικιλότητας.

Ελ. Βενιζέλος – Λαύριο με τρένο 

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027» με προϋπολογισμό 2,22 δισ. ευρώ.  Ανάμεσα στις εμβληματικές δράσεις, του συγκεκριμένου τομεακού προγράμματος είναι: 

♦ Η Επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αττικής και σύνδεση του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος με το λιμάνι του Λαυρίου,

Η κατασκευή Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο τμήμα Χανιά – Χερσόνησος, σε συνέργεια με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας, στο τμήμα Αλσος Βεΐκου – Γουδή

Ειδικό πρόγραμμα βελτίωσης λιμενικών υποδομών σε μικρά απομακρυσμένα νησιά με παράλληλη αναδιοργάνωση ακτοπλοϊκών γραμμών για την εξασφάλιση της διασυνδεσιμότητάς τους

Η ψηφιακή Ελλάδα

Σε επίπεδο Δημοσίου θα αναπτυχθούν δύο ακόμη νέα ξεχωριστά προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που είναι πολιτική αιχμής για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» με προϋπολογισμό 913 εκατ. ευρώ θα συμβάλει ουσιαστικά στην οικοδόμηση της «Ψηφιακής Ελλάδας»  δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση και την ενσωμάτωση των τεχνολογιών αιχμής, αλλά και υπηρετώντας τη στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων. 

Το πρόγραμμα κινείται πάνω σε τρεις βασικούς στρατηγικούς άξονες: Τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα με συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ, την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων όπου προβλέπεται να διατεθούν επιπλέον 400 εκατ. ευρώ και την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων με χρηματοδότηση ύψους 113 εκατ. ευρώ. Τέλος, 714 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία » για τη δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων για την επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση κινδύνων.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News