204
|

ΕΥΔΑΠ: Τρεις υποψήφιοι για το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα Αττικής

Protagon Team Protagon Team 21 Ιανουαρίου 2022, 15:41

ΕΥΔΑΠ: Τρεις υποψήφιοι για το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα Αττικής

Protagon Team Protagon Team 21 Ιανουαρίου 2022, 15:41

Tρεις φάκελοι συμμετοχής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα Αττικής», υποβλήθηκαν την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου. στο πλαίσιο της α’ φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προεπιλογή των συμμετεχόντων.

Τα τρία σχήματα είναι τα ακόλουθα:

1. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΩΡ

2. ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ & ΤΕΡΝΑ ΑΕ

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ

Μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί από την επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων και ο διαγωνισμός να περάσει στη δεύτερη φάση του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η Σύμβαση Σύμπραξης θα περιλαμβάνει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορούν τη λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, αποκατάσταση των παγίων που ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π. και τα οποία χρησιμοποιούνται για την συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά ακατέργαστου νερού από τις πηγές μέχρι την είσοδο των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού.

ΟΦΕΛΗ ΕΡΓΟΥ

Η κατασκευή των αναγκαίων έργων για τη διασφάλιση της καλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του υδροδοτικού δικτύου της Αττικής
Η πρόληψη και η έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών
Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος παρακολούθησης της καλής λειτουργίας του ΕΥΣ
Ο εξορθολογισμός του κόστους και η βελτιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης της λειτουργίας του ΕΥΣ
Η βελτίωση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συνολική συμβατική διάρκεια της σύμπραξης ανέρχεται σε είκοσι έτη.

Ο προϋπολογισμός του έργου κατά την περίοδο λειτουργίας του ανέρχεται στα 235 εκατ. ευρώ σε καθαρή παρούσα αξία.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News