Απαντήσεις για… group therapy

Παρακολουθώντας τα αποτελέσματα δημοσκόπησης της GPO, και συγκεκριμένα τη θετική ή αρνητική άποψη των πολιτών για τα κυβερνητικά στελέχη, διαπιστώνεις μερικά πράγματα λίγο-πολύ...

Γιώργος Μπαλγκάς
15 Ιούν15 Ιουνίου 2021, 09:00